Privaatsuspoliitika ( GDPR )

Selles privaatsuseeskirjades saate teada : millist teavet kogume, miks kogume teavet ja mida teeme teie kogutud teabega. Kuna see on oluline, peaksite võtma aega privaatsuseeskirjade lugemiseks.

Isikuandmete vastutav töötleja on OMIS OÜ (registrikood 10073454) asukohaga Narva mnt 13a, 10151 Tallinn.

Milliseid andmeid me kogume?

Nimi
Email
Telefon
Isikukood

Miks me kogume andmeid?

Nimi – koolitusele registreerimiseks​
Email – koolituse vajaliku info edastamiseks​ ja täiendavate küsimuste jaoks
Telefon – koolituse vajaliku info edastamiseks​ ja täiendavate küsimuste jaoks
Isikukood – koolituse lõppemisel väljastatava tunnistuse jaoks​

Kus teie andmed on salvestatud?

Teie isikuandmeid hoitakse ja töödeldakse Zone Media OÜ (Zone.ee) serverites. Isikuandmete privaatsuspoliitika leiate järgmisel aadressi: https://www.zone.ee/et/lepingud/isikuandmete-kaitse-gdpr/

Ladustamise kestus

Meie suhtes mitmesugused ladustamis- ja dokumentatsioonikohustused, mis tulenevad tsiviilseadustikust (BGB), äriseadustikust (HGB) ja maksuseadustikust (AO). Säilitamise ja dokumenteerimise tähtajad on kaks kuni kümme aastat.

Lõpuks hinnatakse ladustamisperioodi ka seadusjärgsed aegumistähtajad, mis vastavalt tsiviilseadustiku (BGB) §-dele 195 ff on tavaliselt kolm aastat. Teie isikuandmete säilitamine teie nõusolekul toimub kuni edasise teatamiseni.

Kellel on juurdepääs isikuandmetele?

Klientide privaatsus on meie jaoks äärmiselt oluline. Kõik meie töötajad on läbinud põhjaliku koolituse ja on tuttavad Andmekaitseseadusega – seega järgime kõiki selles seaduses sätestatud privaatsuse kaitsmise põhimõtteid.Võid olla kindel, et me ei edasta ilma sinu selgesõnalise loata kolmandatele isikutele mitte mingisugust teavet – sinu e-postiaadress, telefoninumber, nimi või mis tahes muud isikuandmed.

Kas me edastame andmeid kolmandatele isikutele?

Meie ei edasta kolmandatele isikutele õpilaste isikuandmeid, välja arvatud:

– Töötukassasse, kui olete õppinud Töötukassa kursustel.
– Eesti Maksu- ja Tolliametile (EMTA). Edastame isikuandmeid EMTA-sse, et võimaldada meie klientidel INF3 deklaratsiooni esitamist ning taotleda õppimisele kulutatud rahasummade hüvitamist.
– Trükkikotta tunnistuse kursuse läbimise printimiseks.

Teie õigused

Teil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus.

Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Teil on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.