Firmast

Omis Õppekeskus on üks vanemaid arvutikoolitusi läbiviivaid õppekeskuseid Eestis. Koolitusi on korraldatud alates 1992 aastast. Seda nii individuaalse- kui grupiõppena erinevatele tasemetele- algajatele, neile kes soovivad oma teadmisi täiendada kui professionaalidele. Suurte kogemustega õpetajad õpetavad arvuti kasutamist, aitavad aru saada arvutisüsteemidest, omandada vajalikke baasteadmised ning teadmiseid spetsiaalsetest programmidest, õpetavad graafilist disaini ning kodulehe loomise kunsti valdamist  . Uue suunana pakume süvaõppena suhtlusvõrgustiku ja äri edendamise kursusi internetis. Omis Õppekeskus OÜ erineb teistest personaalse lähenemise poolest – programm ja selle pikkus sõltub õpilase eesmärgist ja eelteadmistest. Kursuse läbinud õpilasele väljastatakse sellekohane tunnistus. Lisaks arvutiõppele pakub Omis Õppekeskus IT alaseid konsultatsioone.

Õppekeskuse õpetajad pakuvad operatiivselt abi arvuti kasutamise ja programmidega seotud küsimustele korral ning on alati abiks tekkivaid probleemide puhul. Omis OÜ õppekeskuse koolitajad on omaala spetsialistid kes omavad suurt erilast- ning õpetamiskogemust, tehes õppetöö arusaadavaks ja huvitavaks.

Kõik koolitajad on meie partnerid ja IT-spetsialistid kes igapäevaselt tegelevad infotehnoloogia alal.

Meie õppekavad valmivad vastavalt sihtgrupi vajadustele ja eelnevale ettevalmistusele.

Meie õppekeskuse kõige populaarsemad on Veebidisain, MS Office ja arvutigraafika koolitused .

Õppekeskus Omis koolitused toimuvad

– Narva mnt 7B (Zenith Ärimaja), III korrus, ruum nr.317, Tallinn Harjumaa 10117
– Aedvilja 1-1, II korrus, Tallinn 10120)
Ruumid vastavad tööohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Kasutatavad meetodid: Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis. Koolituse õppematerjalideks annab õpetaja õpilastele konkreetsed lingid internetist, viited / lingid raamatutele ja õppevideotele. Koolitusel läbitud õppematerjalide salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale tasuta personaalne mälupulk 16GB.
Informatsiooni õppeaine kohta saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud saitidelt.

Omis OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner aastast 1993.

Iga-aastaselt õpib koolituskaardi alusel meie õppekeskuses pea 200 õpilast. Suurem osa (üle 80%) koolitusel osalejatest on vanemad kui 45-aastased.

Esmakordselt 25 aastase koolituskeskuse tegevuse jooksul alustasime 2015 aastal ka eesti keelsete gruppide arvutiõpet.

Meie sotsiaalmeedias