Wordi JÄTKUkursus

Koolitus toimub minigruppides (2-3 inimest), 2 -3 korda nädalas
Enne koolituse algust on võimalik ajakava kooskõlastada.
Vajadusel võimalik muuta koolituse alguskuupäeva.

Koolitusel on võimalik osaleda distantsõppe vormis.

.
Sihtgrupp: Kursus on mõeldud neile kes kasutavad igapäevatöös tekstiredaktorit Word, soovivad seda teha võimalikult efektiivselt ja vajavad tööks rohkemat kui põhiteasmised.

Koolituse eesmärk: Anda osalejale Wordi kasutamise oskused sellisel moel, et koolituse tulemusena saab osaleja iseseisvalt hakkama keskmisest keerulisemate tegevustega töös tekstidega.

Õppe alustamise tingimused: Vajalikud elementaarsed arvuti kasutamise oskused ja põhiteadmised tööst tekstiga.

Kursus kestab: 40 akadeemilist tundi: millest 26 on auditoorse ja praktilise töö tunnid. Lisaks on vaja vähemalt 14 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: 2-3 inimest

Õpiväljundid– koolituse läbinu oskab:

 • omab teadmisi korrektse teksti kirjutamise alustest;
 • saab aru sümbolite toimest ja tähendusest;
 • oskab valida otstarbekaid töövõtteid, oskab leida lahendusi halvati tehtud tööde parandamiseks;
 • omab teadmisi kuidas avada faile neid muuta, importida, eksportida ja lahendada sellega seonduvaid probleeme;
 • oskab lisada tekstile graafikat ja valida otstarbekad võtted graafika paigutamiseks;
 • saab hakkama lisaks enamlevinud igapäevatöödele “pika teksti” käsitlemisega.

Õppekava:

 • Teksti sisestamine ja kujundamine alused
 • Lehe määrangud
 • Töö tekstiga märgistamine, liigutamine, kopeerimine
 • Teksti kujundamise põhimõtted
 • Lõigu parameetrid
 • Tabulaatorite kasutamine, joonlaudade kasutamine
 • Laadide olemus, kasutamine, modifitseerimine
 • Töö graafikaga
 • Vektor ja rastergraafika käsitlemise erinevused
 • Ekraanitõmmised
 • Tabelite olemus ja kasutamine. Tabeli kujundamine
 • Dokumendi salvestamine ja väljatrükk
 • Õigekirjakontroll
 • Töö pika tekstiga, Laadid, numeratsioonid, sisukord, päised ja jalused
 • Muudatuste järlgimine, dokumentide võrdelemine, kommentaarid

Koolituse läbi viimisel arvestatakse õpilase personaalsete soovidega ja tehakse vajadusel kavas täiendusi.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitööks võib olla koolituse käigus valminud töö.

Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus. Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kogu vajalik tehniline varustus, internet, WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng. Koolituse jooksul. kasutame Windows 10 või Windows11 operatsioonisüsteemi. Kasutav MS Office on Office 365. Adobe Creative Cloud täispakett, on kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil ka õpilase enda arvutis.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks jagab õpetaja õpilastele lingid internetist, viited õppevideotele. Koolitusel tehtud tööde salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale mälupulk 32GB. Informatsiooni saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud lehtedelt.

Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist tasuta.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, õppematerjalid, õppevideod.

Tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.

Õppemaksu tagastamise alused ja kord:

Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.

Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Toimumise aeg:

12.08
30.08.2024

Hind:

registreeru:


  Makseviis:  NB! Saates seda vormi me töötleme sinu andmeid vastavalt meie privaatsuspoliitikale Seda saiti kaitseb Google reCAPTCHA ja rakenduvad selle teenuse privaatsuspoliitika ja
  teenusetingimused

  Lektor:

  Kalle Kivi

  Kõrgharidus. Tallinna Ülikool, Kontoritarkvara, Arvutialane joonestamine, 3D Modelleerimine, 3D printerid. Informaatika. Kooltuskogemus aastast 1992