MS Office 365 jätkukursus

Koolitusel on võimalik osaleda distantsõppe vormis.

Enne koolituse algust on võimalik ajakava kooskõlastada.
Koolitus toimub minigruppides (3 inimest), 2-3 korda nädalas, 4 ak.t. päevas.

Enne koolituse algust on võimalik ajakava kooskõlastada.
Vajadusel võimalik muuta koolituse alguskuupäeva.


Sihtgrupp: Kursus on mõeldud neile kes kasutavad igapäevatöös MS Office programme ja omavad teadmisi põhikursusel käsitletavatest teemadest.

Koolituse eesmärk: Koolitusele on oodatud inimesed, kellel on olemas põhiteadmised MS Office programmidest. ja.
Eesmärgiks on tutvustada keerulisemaid programmide võimalusi ja näidata efektiivseid lahendusi vajalike tööde tegemiseks. Kursuse lõpus tehakse töö, mis eeldab koolitusel käsitletud teemade tundmist.

Õppe alustamise tingimused: Vajalikud elementaarsed arvuti kasutamise oskused ja põhiteadmised MS Office programmidest.

Kursus kestab: 50 akadeemilist tundi: millest 26 on auditoorse ja praktilise töö tunnid. Lisaks on vaja vähemalt 24 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: koolitus toimub minigruppides (3 inimest)
Õpiväljundid- koolituse läbinu oskab:
Saab hakkama Windows 10 ja Windows 11 operatsioonisüsteemidega
Kasutada Windows 11 operatsioonisüsteemi uusi võimalusi.

Hoida kokku aega ja oskuslikult kasutada otsingusüsteeme
Saab hakkama pikemate tekstide koostamisega.
Oskab kasutada laade.
Oskab kasutada viiteid ja allikaid.
Saab hakkama ristviidete loomisega.
Omab ettekujutust efektiivsetest töövõtetest kiirema tulemuse saavutamiseks.
Oskab importida tabelarvutusprogrammi andmeid ja saab hakkama nende korrektse
käsitlemisega
Omab teadmisi erinevatest lahendustest andmete käsitlemisel.
Saab hakkama andmetabelite loomisega ja oskab paika panna tabelile vajaliku struktuuri
Oskab kasutada loogikafunktsioone, otsingu ja viitefunktsioone.
Saab hakkama oma esitluspõhja loomisega.
Oskab kasutada vajalikke multimeedia elemente esitluste loomisel.
Omab teadmisi tüüpilistest vigadest esitluste loomisel

Õppekava:

Pika teksti kirjutamise alused
Otsimine ja asendamine
Piltide ja tabelite kasutamine dokumendis
Laadide kasutamine
Sektsioonid ja numeratsioonid
AutoCorrect häälestus
Sisukorra loomine, joonealused märkused.
Viitamine ja allikate käsitlus
Ristviited
Otstarbekad võtted trükiste kujundamisel.

Tabelarvutus
Erinevat tüüpi andmete sisestamine ja importimine
Valemite loomine, ülevaade, näited
Funktsioonide kasutamine SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT.
Loogikafunktsioonid
Otsingu ja viitefunktsioonid
Nimede määratlemine ja valemites kasutamine
Kuupäev ja kellaaeg
Statistika
Diagrammid

Failiteisendus ja ühilduvus
Andmetabelid
Andmete filtreerimine, sortimine ja tingimuslik vormindamine
Risttabelid
Andmete ümbertõstmine, kopeerimine, kustutamine
Koolituse läbi viimisel arvestatakse õpilase personaalsete soovidega ja tehakse vajadusel kavas
täiendusi.

Esitlus
Juhtslaidide kasutamine
Multimeedia elementide kasutamine
Oma põhjade loomine
Tüüpilised vead esitluste loomisel

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitööks võib olla koolituse käigus valminud töö.

Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus. Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kogu vajalik tehniline varustus, internet, WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng. Koolituse jooksul. kasutame Windows 10 või Windows11 operatsioonisüsteemi. Kasutav MS Office on Office 365. Adobe Creative Cloud täispakett, on kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil ka õpilase enda arvutis.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks jagab õpetaja õpilastele lingid internetist, viited õppevideotele. Koolitusel tehtud tööde salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale mälupulk 32GB. Informatsiooni saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud lehtedelt.

Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist tasuta.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, õppematerjalid, õppevideod.

Tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.

Õppemaksu tagastamise alused ja kord:

Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.

Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Toimumise aeg:

29.07
16.08.2024

registreeru:


  Makseviis:  NB! Saates seda vormi me töötleme sinu andmeid vastavalt meie privaatsuspoliitikale Seda saiti kaitseb Google reCAPTCHA ja rakenduvad selle teenuse privaatsuspoliitika ja
  teenusetingimused

  Lektor:

  Kalle Kivi

  Kõrgharidus. Tallinna Ülikool, Kontoritarkvara, Arvutialane joonestamine, 3D Modelleerimine, 3D printerid. Informaatika. Kooltuskogemus aastast 1992