Exceli põhikursus

Koolitus toimub minigruppides (2-3 inimest), 2 korda nädalas
Enne koolituse algust on võimalik ajakava kooskõlastada.
Vajadusel võimalik muuta koolituse alguskuupäeva.

Koolitusel on võimalik osaleda distantsõppe vormis.

Sihtgrupp: Kursus on mõeldud neile kes kasutavad igapäevatöös tabelarvutusprogrammi Excel ja soovivad seda teha võimalikult efektiivselt

Koolituse eesmärk: anda osalejale põhilised Exceli kasutamise oskused sellisel moel, et koolituse tulemusena saab osaleja iseseisvalt hakkama enamkasutatavate tegevustega tabelarvutusprogrammides.

Õppe alustamise tingimused: Vajalikud elementaarsed arvuti kasutamise oskused.

Kursus kestab: 40 akadeemilist tundi: millest 26 on auditoorse ja praktilise töö tunnid. Lisaks on vaja vähemalt 14 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: koolitus toimub minigruppides (2-3 inimest).

Õpiväljundid– koolituse läbinu oskab:

• alustada uute tabelite loomist, omades ettekujutust otstarbekast töö arendamisest;
• avada faile neid muuta ja salvestada;
• tegeleda töölehtedega (märkimine, lisamine, kustutamine, kopeerimine, teisaldamine, ümbernimetamine);
• oskab opereerida erinevat tüüpi andmetega väärtuste ja valemite sisestamine (kopeerimine, seeriad, erinevad andmevormingud;
• oskab kujundada tabelit (lahtri kõrgus-laius, stiil, värv, äärejooned, joondamine);
• oskab luua lihtsamad valemid ja kasutada enamlevinud funktsioone;
• oskab kasutada erinevaid aadresside tüüpe (aritmeetilised tehted, suhteline ja absoluutne aadress)
• omab teadmisi andmetabelitest (sorteerimine, filtreerimine);
• oskab luua lihtsamaid diagramme
• oskab häälestada tööd printimiseks.

Õppekava:

Töövihiku ja Exceli tabeli põhisätted
Salvestamine ja printimine
Erinevat tüüpi andmete sisestamine
Valemite loomine, ülevaade, näited
Funktsioonide kasutamine (SUM, AVERAGE, MAX, MIN, COUNT)
Nimede määratlemine ja valemites kasutamine
Kuupäev ja kellaaeg
Statistika
Diagrammid
Failiteisendus ja ühilduvus
Andmetabelid
Andmete filtreerimine, sortimine ja tingimuslik vormindamine
Andmete märgistamise võimalused
Andmete ümbertõstmine, kopeerimine, kustutamine
Tabeli ettevalmistus väljatrükiks ning väljatrükk
Ridade ja veergude külmutamine
Koolituse läbi viimisel arvestatakse õpilase personaalsete soovidega ja tehakse vajadusel kavas täiendusi.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitööks võib olla koolituse käigus valminud töö.

Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus. Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kogu vajalik tehniline varustus, internet, WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng. Koolituse jooksul. kasutame Windows 10 või Windows11 operatsioonisüsteemi. Kasutav MS Office on Office 365. Adobe Creative Cloud täispakett, on kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil ka õpilase enda arvutis.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks jagab õpetaja õpilastele lingid internetist, viited õppevideotele. Koolitusel tehtud tööde salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale mälupulk 32GB. Informatsiooni saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud lehtedelt.

Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist tasuta.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, õppematerjalid, õppevideod.

Tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.

Õppemaksu tagastamise alused ja kord:

Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.

Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Toimumise aeg:

29.07
16.08.2024

Hind:

registreeru:


  Makseviis:  NB! Saates seda vormi me töötleme sinu andmeid vastavalt meie privaatsuspoliitikale Seda saiti kaitseb Google reCAPTCHA ja rakenduvad selle teenuse privaatsuspoliitika ja
  teenusetingimused

  Lektor:

  Kalle Kivi

  Kõrgharidus. Tallinna Ülikool, Kontoritarkvara, Arvutialane joonestamine, 3D Modelleerimine, 3D printerid. Informaatika. Kooltuskogemus aastast 1992