Back-end süsteemide arendus Javas algajatele

Koolitusel on võimalik osaleda distantsõppe vormis.

Päevad ja kellaajad lepitakse kokku kursusele registreerumisel.

Koolitus toimub minigruppides (2-3 inimest), 2-3 korda nädalas, 4 ak.t. päevas.

Programmeerimine. CMD/Bash. Git. Java. Javascript. Android.

Sihtgrupp:  Algajad Java programmeerimise huvilised. Java programmeerimiskeele huvilised. Spetsialistid, kes soovivad Java IT-arenduse alaseid baasteadmisi hankida.

Koolituse jätkukursus on: Back-end süsteemide arendus Javas edasijõudnutele.

Koolituse eesmärk:  Koolitus on sobilik neile, kes soovivad omandada praktilisi teadmisi Java keelest. Koolituse lõppedes on omandatud Java keeles rakenduse loomiseks vajalikud baasteadmised. Lisaks on omandatud teadmised Android mobiilirakendustest, mille aluseks Java keel.

Õppe alustamise tingimused:  Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvuti kasutamise oskus. Soovituslikult varasem kokkupuude programmeerimisega (võimalik korvata suure motiveeritusega).

Kursus kestab: 120 akadeemilist tundi: seal hulgas 60 tundi auditoorset ja praktilist tööd. Lisaks on vaja vähemalt 60 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: koolitus toimub minigruppides (2-3 inimest)

Õpiväljundid:

Koolituse edukal lõpetamisel osaleja:

 • teab Java keele põhiteadmisi;
 • oskab kasutada Intellij platvormi back-end arenduse jaoks;
 • on saanud piisava ülevaate Java keelest ja selle võimalustest ning on võimeline jätkama iseseisvat õpet saades läbi koolituse töökoht või alustada vabakutselise programmerijana;
 • teab piisavalt Front-End (Javascript + HTML + CSS) arendusest loomaks väljundit iseseisvale jätkuõppele
 • oskab kirjutada Android Studios mobiilirakendust ja laadima mobiilirakenduse selle Google Play keskkonda ;

Õppekava:

Koolituse alguses lepitakse kokku õppemahu jaotus erinevate osade vahel.

Soovituslik:

Java baasteadmised (20 ak.t auditoorselt + 24 ak.t. iseseisvalt):

 • Väljaprintimine ja sisendi andmine (Hello World)
 • Muutujate tüübid ja teisendamine (Strings, Integers, Float, Booleans)
 • Tingimuslaused (If Else, Switch)
 • Tsüklid (For, While, Do While, Break and Continue)
 • Massiivid(ArrayList, LinkedList)
 • Kuupäevad (Dates)
 • Stringidega töötlus (String Split Join)

Java objektorienteeritud teadmised (28 ak. t. auditoorselt + 20 ak.t. iseseisvalt):

 • Encapsulation
 • Inheritance
 • Overriding
 • Object casting
 • Value and Reference Type
 • Interfaces
 • ToString
 • Abstract Classes

Front-end baasteadmised (4 ak.t. auditoorselt + 2 ak.t. iseseisvalt):

 • Javascript
 • HTML
 • CSS
 • DOM
 • Angular

Andmebaaside baasteadmised (4 ak.t. auditoorselt + 2 ak.t. iseseisvalt):

 • SQL
 • Andmebaasiliidesed

Mobiilirakenduste valmistamise baasteadmised (8 ak.t. auditoorselt + 4 ak.t. iseseisvalt):

 • Android Studio Overview
 • Virtual Devices
 • Preparing the Devices
 • Buttons, text fields, SVG images,
 • Layouts
 • UI views

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitööks võib olla koolituse käigus valminud töö.

Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus. Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kogu vajalik tehniline varustus, internet, WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng. Koolituse jooksul. kasutame Windows 10 või Windows11 operatsioonisüsteemi. Kasutav MS Office on Office 365. Adobe Creative Cloud täispakett, on kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil ka õpilase enda arvutis.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks jagab õpetaja õpilastele lingid internetist, viited õppevideotele. Koolitusel tehtud tööde salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale mälupulk 32GB. Informatsiooni saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud lehtedelt.

Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist tasuta.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, õppematerjalid, õppevideod.

Tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.

Õppemaksu tagastamise alused ja kord:

Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.

Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Toimumise aeg:

05.08
19.09.2024

registreeru:


  Makseviis:  NB! Saates seda vormi me töötleme sinu andmeid vastavalt meie privaatsuspoliitikale Seda saiti kaitseb Google reCAPTCHA ja rakenduvad selle teenuse privaatsuspoliitika ja
  teenusetingimused

  Lektor:

  Mihkel Vaher

  Tallinna Ülikool, informaatika osakond. Oskused: Java, Android Studio, Javascript, Angular. Töökogemus: backend (Java) ja frontend (Javascript+Angular) tarkvaraarendaja ettevõttes Industry62.