Word, Excel, Power Point, Outlook põhikursus

Koolitus toimub minigruppides (2-3 inimest), 2-3 korda nädalas
Enne koolituse algust on võimalik ajakava kooskõlastada.
Vajadusel võimalik muuta koolituse alguskuupäeva. Enne koolituse algust on võimalik ajakava kooskõlastada.
Koolitusel on võimalik osaleda distantsõppe vormis.

Sihtgrupp: Kursus on mõeldud neile kes kes soovivad osata väga heal tasemel programmi MS Office.

Koolituse eesmärk: Koolitusele on oodatud õpilased kes vajavad põhiteadmisi kontritarkvara kasutamiseks. Koolitusel omandatakse põhiteadmised järgmises valdkondades: Teksti sisestamise ja kujundamise alusec, tabelarvutuse põhiteadmised, esitluse loomine, Outlooki kasutamine. Soovi korral tutvustatakse digiallkirja kasutamist. Koolitus soobib kõikidele MS Office kasutajatele, kes vajavad seda oma igapäevatöös. Kursuse lõpus viiakse läbi kontroll, mis toimub viimasel õppepäeval testi vormis või koolituse käigus tehtud praktilise tööna.

Õppe alustamise tingimused: Eelteadmisi ei nõuta. Koolitusele on oodatud algajad arvutiõppe huvilised.

Kursus kestab: 60 akadeemilist tundi: millest 40 on auditoorse ja praktilise töö tunnid. Lisaks on vaja vähemalt 20 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: 2-3 inimest

Õpiväljundid– koolituse läbinu oskab:

 • kasutada ja orienteeruda operatsioonisüsteemis Windows
 • hoida kokku aega ja oskuslikult kasutada otsingusüsteeme
 • hoiduda viiruste eest
 • organiseerida oma faile andmekandjatel.
 • luua kaustasid ja faile, neid ümber nimetada, teisaldada, kustutada
 • failide otsimine ja pakkimine (soovi korral)
 • otsida infot internetist

Tekstitöötlus:

 • alustada uut dokumenti, töid avada, muuta, salvestada
 • muuta lehekülje seaded (suurus, orientatsioon, vabad veerised, päised, jalused, leheküljenumbrid)
 • sisestada korrektselt teksti (põhimõtted, õigekiri, sümbolid)
 • teksti redigeerda õigete töövõtetega (märgistamine, kustutamine, kopeerimine, teisaldamine)
 • saab aru erinevatest sümbolite toimest
 • oskab valida sobiva vormindamise vahendi (font, laad, reavahe, joondus, tabulaatorid)
 • saab hakkama loetelud, tabelite, laadide kasutamisega
 • oskab lisada graafikat

Tabelarvutus:

 • oskab alustada uue tabeliga, avada, muuta salvestada
 • saab hakkama toimingutega – märkimine, lisamine, kustutamine, kopeerimine, teisaldamine, ümbernimetamine
 • oskab lisada ridu ja veerge
 • saab aru lihtsamatest valemitest ja oskab neid luua
 • oskab kasutada enamkasutatavaid funktsioone
 • saab aru lahtrite vormingutest ja oskab neid muuta
 • oskab kasutada erinevaid aadresside tüüpe, suhteline ja absoluutne aadress
 • saab hakkama andmetabelitega (sorteerimine, filtreerimine, arendatud filtrid)
 • oskab luua lihtsamaid diagramme

Esitlus:

 • oskab kasutada esitluse loomisel multimeedia elemente
 • oskab kasutada animatsioone
 • oskab kasutada juhtslaide

Õppekava:

Arvuti ja operatsioonisüsteem

 • Failihaldus
 • Windows operatsioonisüsteem
 • Nõuanded otstarbekaks tööks

WORD

 • Korrektse teksti kirjutamise alused
 • Dokumendi parameetrid ja nende muutmine
 • Kasutatavate sümbolite toime ja tähendused
 • Tabulaatorite kasutamine
 • Piltide ja tabelite kasutamine dokumendis
 • Tabelid küljenduselemenina
 • Otstarbekad võtted teksti kujundamisel.

EXCEL

 • Andmete sisestamine, Numbrid, tekst, valemid
 • Lihtsamate valemite loomine, ülevaade, näited
 • Enamlevinud funtsioonide kasutamine
 • Tabeli kujundamine
 • Lahtrite vormingud.
 • Printimine
 • Diagrammid
 • Andmetabelid
 • Andmete filtreerimine, sortimine
 • Vahekokkuvõtted ja risttabelid
 • Koolituse läbi viimisel arvestatakse õpilase personaalsete soovidega ja tehakse vajadusel kavas täiendusi.

PowerPoint

 • Esitluse loomise alused
 • Multimeedium
 • Teksti, ja piltide kasutamine
 • Kujunduspõhjade kasutamine
 • Animatsioonide kasutamine
 • Juhtslaidide kasutamine
 • Hea esitluse loomise põhimõtted

Outlook

 • Kirjade saatmine, vastu võtmine ja organiseerimine
 • Töö kontaktidega
 • Kalendri kasutamine
 • Tööde jagamine ja ühiskasutus.
 • Kontod ja nende lisamine

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitööks võib olla koolituse käigus valminud töö.

Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus. Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kogu vajalik tehniline varustus, internet, WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng. Koolituse jooksul. kasutame Windows 10 või Windows11 operatsioonisüsteemi. Kasutav MS Office on Office 365. Adobe Creative Cloud täispakett, on kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil ka õpilase enda arvutis.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks jagab õpetaja õpilastele lingid internetist, viited õppevideotele. Koolitusel tehtud tööde salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale mälupulk 32GB. Informatsiooni saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud lehtedelt.

Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist tasuta.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, õppematerjalid, õppevideod.

Tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.

Õppemaksu tagastamise alused ja kord:

Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.

Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Toimumise aeg:

05.08
30.08.2024

registreeru:


  Makseviis:  NB! Saates seda vormi me töötleme sinu andmeid vastavalt meie privaatsuspoliitikale Seda saiti kaitseb Google reCAPTCHA ja rakenduvad selle teenuse privaatsuspoliitika ja
  teenusetingimused

  Lektor:

  Kalle Kivi

  Kõrgharidus. Tallinna Ülikool, Kontoritarkvara, Arvutialane joonestamine, 3D Modelleerimine, 3D printerid. Informaatika. Kooltuskogemus aastast 1992