Tulevase Front-End spetsialisti intensiivkursus Javascriptis

Koolitusel on võimalik osaleda distantsõppe vormis.

Päevad ja kellaajad lepitakse kokku kursusele registreerumisel.

Koolitus toimub minigruppides (2-3 inimest), 2 korda nädalas, 4 ak.t. päevas.

Programmeerimine. CMD/Bash. Git. Javascript. Visual Studio. Angular. Algajatele.

Sihtgrupp: Algajad Front-End programmeerimise huvilised. Javascripti programmeerimiskeele huvilised. Angular framework huvilised (Angular ja React on ühed nõutumad frameworkid front-end arenduse jaoks). Spetsialistid, kes soovivad IT-arenduse alaseid lisateadmisi hankida

Koolituse eesmärk:  Koolitus on sobilik neile, kes soovivad omandada praktilisi teadmisi Front-end keeltest. Koolituse lõppedes on omandatud Front-End keeltes (Javascriptis, HTML-is ja CSS-s) rakenduse loomiseks vajalikud baasteadmised.

Õppe alustamise tingimused: Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvuti kasutamise oskus. Soovituslikult varasem kokkupuude programmeerimisega (võimalik korvata suure motiveeritusega).

Kursus kestab: 120 akadeemilist tundi: seal hulgas 60 tundi auditoorset ja praktilist tööd. Lisaks on vaja vähemalt 60 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: koolitus toimub minigruppides (2-3 inimest)

Õpiväljundid:

Koolituse edukal lõpetamisel osaleja:

 • Koolituse edukal lõpetamisel osaleja:
  • teab Javascripti keele põhiteadmisi;
  • teab HTML ja CSS keelte põhiteadmisi;
  • oskab kasutada Angular frameworki võimalusi;
  • oskab kasutada Visual Studio platvormi front-end arenduse jaoks;
  • teab piisavalt Front-End (Javascript + HTML + CSS) arendusest loomaks väljundit iseseisvale jätkuõppele ning on võimeline seeläbi saama läbi koolituse endale IT alane töökoht või alustada vabakutselise programmerijana;

Õppekava:

Koolitusel on järgmised teemad:

Front-end põhiteadmised (28 ak. tundi)

Javascripti algteadmised (4 ak. tundi)

 • muutujad, nende teisendamine
 • tingimuslaused
 • tsüklid
 • massiivid
 • funktsioonid
 • objektid

Javascripti kasutamine rakendustes (8 ak. tundi)

 • DOM manipulation
 • events
 • veebilehe ülesseadmine
 • scriptide kasutamine
 • erinevate rakenduste loomine

HTML põhiteadmised (4 ak. tundi)

 • tag’id
 • klassid
 • id’d
 • stiilid
 • vormid

CSS põhiteadmised (4 ak. tundi)

 • värvid, tekst, font
 • erinevad display’d
 • responsiveness
 • margin’d, padding’ud

Javascript edasijõudnutele (8 ak. tundi)

 • funktsioonid edasijõudnutele
 • massiivid edasijõudnutele
 • objektid edasijõudnutele
 • JSON
 • moodulid
Angular framework (42 ak. tundi)

Angulari sissejuhatus(4 ak. tundi)

 • sissejuhatus framework’idesse (Angular, React, Vue)
 • sissejuhatus Angulari
 • Components
 • Styles
 • Templates
  Angulari põhiteadmised (8 ak. tundi)
 • Databinding
 • String interpolation
 • Property binding
 • Event binding
 • Directives
 • ngIf
 • ngStyle
 • ngClass
 • Pipes
  Angular edasijõudnutele (20 ak tundi)
 • Dependency injection
 • Services
 • Routing
 • Modules
 • Reactive forms
 • Template driven forms
 • HTTP requests
 • Firebase andmebaas
  Projekt Angularis (10 ak. tundi)
 • Teeme üheskoos suurema projekti

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitööks võib olla koolituse käigus valminud töö.

Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus. Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kogu vajalik tehniline varustus, internet, WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng. Koolituse jooksul. kasutame Windows 10 või Windows11 operatsioonisüsteemi. Kasutav MS Office on Office 365. Adobe Creative Cloud täispakett, on kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil ka õpilase enda arvutis.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks jagab õpetaja õpilastele lingid internetist, viited õppevideotele. Koolitusel tehtud tööde salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale mälupulk 32GB. Informatsiooni saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud lehtedelt.

Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist tasuta.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, õppematerjalid, õppevideod.

Tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.

Õppemaksu tagastamise alused ja kord:

Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.

Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Toimumise aeg:

12.08
29.09.2024

registreeru:


  Makseviis:  NB! Saates seda vormi me töötleme sinu andmeid vastavalt meie privaatsuspoliitikale Seda saiti kaitseb Google reCAPTCHA ja rakenduvad selle teenuse privaatsuspoliitika ja
  teenusetingimused

  Lektor:

  Mihkel Vaher

  Tallinna Ülikool, informaatika osakond. Oskused: Java, Android Studio, Javascript, Angular. Töökogemus: backend (Java) ja frontend (Javascript+Angular) tarkvaraarendaja ettevõttes Industry62.