PowerPointi põhikursus

Koolitus toimub minigruppides (3 inimest), 2 korda nädalas
Enne koolituse algust on võimalik ajakava kooskõlastada.
Vajadusel võimalik muuta koolituse alguskuupäeva.
Koolitusel on võimalik osaleda distantsõppe vormis.
.
Sihtgrupp: Kursus on mõeldud neile kes vajavad igapäevatöös esitlusgraafika vahendit PowerPoint ja soovivad seda teha võimalikult efektiivselt.

Koolituse eesmärk: Anda osalejale põhilised PowerPointi kasutamise oskused sellisel moel, et koolituse tulemusena saab osaleja iseseisvalt hakkama enamike vajalike tegevustega esitluste loomisel.

Õppe alustamise tingimused: Vajalikud elementaarsed arvuti kasutamise oskused

Kursus kestab: 16 akadeemilist tundi: millest 8 on auditoorse ja praktilise töö tunnid. Lisaks on vaja vähemalt 8 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: 3 inimest

Õpiväljundid– koolituse läbinu oskab:

 • omab teadmisi PowerPointi ülesehitusest;
 • omab teadmisi multimeedia elementide kasutamisest esitlustes (tekst, pilt, heli, video ja hüpertekst);
 • saab iseseisvalt hakkama keskmise keerukusega esitluste loomisega;
 • oskab lisada tekstile graafikat, tabeleid ja muid vajalikke elemente;
 • saab hakkama enamlevinud igapäevatöödega mis seonduvad multimeedia elementide kasutamisega esitlustes.

Õppekava:

 • Esitluse koostamise üldpõhimõtted
 • Erinevate slaidikujunduste kasutamine
 • Slaidide lisamine, eemaldamine, kopeerimine
 • Disainipõhjade kasutamine
 • Juhtslaidide kasutamine. (Master)
 • Animatsioonide kasutamine. Info struktuurne esitlemine.
 • Üleminekute kasutamine (Transition)
 • Töö tekstiga
 • Tabelite, piltide ja muude graafikaelementide lisamine
 • Graafika muutmine
 • Esitluse kujundamine, juhtslaidide kasutamine
 • Esitluse väljatrükk
 • Esitluse läbi viimine. Nõuanded.

Koolituse läbi viimisel arvestatakse õpilase personaalsete soovidega ja tehakse vajadusel kavas täiendusi.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitööks võib olla koolituse käigus valminud töö.

Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus. Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kogu vajalik tehniline varustus, internet, WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng. Koolituse jooksul. kasutame Windows 10 või Windows11 operatsioonisüsteemi. Kasutav MS Office on Office 365. Adobe Creative Cloud täispakett, on kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil ka õpilase enda arvutis.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks jagab õpetaja õpilastele lingid internetist, viited õppevideotele. Koolitusel tehtud tööde salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale mälupulk 32GB. Informatsiooni saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud lehtedelt.

Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist tasuta.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, õppematerjalid, õppevideod.

Tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.

Õppemaksu tagastamise alused ja kord:

Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.

Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Toimumise aeg:

02.10
06.10.2023

registreeru:


  Makseviis:  NB! Saates seda vormi me töötleme sinu andmeid vastavalt meie privaatsuspoliitikale Seda saiti kaitseb Google reCAPTCHA ja rakenduvad selle teenuse privaatsuspoliitika ja
  teenusetingimused

  Lektor:

  Kalle Kivi

  Kõrgharidus. Tallinna Ülikool, Kontoritarkvara, Arvutialane joonestamine, 3D Modelleerimine, 3D printerid. Informaatika. Kooltuskogemus aastast 1992