Graafilise disaini praktiline koolitus (Adobe Creative Cloud baasil)

Enne koolituse algust on võimalik ajakava kooskõlastada

Koolitus toimub minigruppides (2-3 inimest), 2-3 korda nädalas, 4 ak.t. päevas. Päevad ja kellaajad lepitakse kokku kursusele registreerumisel.

Päevad ja kellaajad lepitakse kokku kursusele registreerumisel.
Soovi korral on võimalik valida koolituse vorm: kontakt- või kaugõpe.

Kursuse programmi kohandatakse koolituse käigus vastavalt õppija soovile.

Sihtgrupp:
Kursus on mõeldud neile, kes soovivad saada praktilisi teadmisi graafilisest disainist ning teadmisi fototöötlusest, digi-illustratsioonist, animatsioonist.
Kursusel käsitletakse graafilise disaini põhivaldkondi – ettevõtte korporatiivse identiteedi loomine (bränding), reklaamikujundus, graafiline ruumikujundus, veebilehe kujundus, trükiväljaannete kujundamine. Teooria põhineb Adobe Creative Cloudi tarkvaral, mis annab kasutajatele juurdepääsu graafilise disaini ja veebiarenduse tarkvarakogule.
Kursus on mõeldud disaineritele, fotograafidele, kunstnikele, reklaami- ja PR-agentuuride töötajatele, veebidisaineritele, ajakirjanikele, inimestele, kes soovivad töötada reklaami, trükkimise alal ehk kõigile, kes on huvitatud tööst piltide, tekstide, video/animatsiooni ning kõige selle efektiivse esitamisega.

Koolituse eesmärk:
– Adobe Photoshopi, Adobe Illustratori ja Adobe InDesigni funktsionaalsuse järjepidev ja põhjalik tundmaõppimine.
– Retušeerimine ja fototöötlus.
– Õpime looma firmastiili (logod, kaubamärgid, värvikombinatsioonid)
– Õpime tundma kirjastiile ja nende kasutamist tüpograafilise kunstivahendina.
– Reklaamitooted, see hõlmab erinevat tüüpi trükireklaami väljatöötamist.
– (Sotsiaal)Meediareklaam – vahend kaubamärkide, veebisaitide, kaubamärkide, kaupade, teenuste jne turunduse edendamiseks. Graafiliste bännerite väljatöötamine, sh sotsiaalvõrgustike jaoks (Facebook, Instagram).
– Disainiideede ettevalmistamine ja esitamine.
– Erinevate värviskeemide uurimine. CMYK / RGB, Spot. Värviparandusmeetodid, värviprofiilid ja trükieelsed standardid.

Õppe alustamise tingimused: Arvuti algõpe – Windows/mac/Linux ja Internet. Huvi arvutigraafika vastu. Joonistamisoskus ja/või huvi tuleb kasuks, aga pole nõutav.

Atesteerimine toimub testi vormis viimases õppetunnis või kursuse käigus tehtud praktiliste tööde hinnangute alusel.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: koolitus toimub minigruppides (2-3 inimest)

Kursuse läbimisel omandate:

 • Teadmised kuidas kasutada põhilisi graafilise disaini töövahendeid
 • Suutlikuse luua iseseisvalt logosid, reklaamikujundust, ruumigraafilist disaini, kodulehe kujundust, sotsiaalmeedia kujundust, pakendikujundust, trükikujundust
 • Üldise arusaamise brandingust
 • Arusaamise sellest, kuidas luua ettevõtte identiteeti
 • Oskuse luua oma töödest portfoolio

Omis annab õpilasele vajadusel õppeperioodiks juurdepääsu Adobe Creative Cloud kontole.

Omis võimaldab kasutada klassitundides kõiki vajalikke tehnilisi töövahendeid. Oma arvutit ei pea olema. Kes soovib võib kasutada soovi korral ka oma arvutit (operatsioonisüsteem pole oluline).

Õppekava:

Kõik tunnid koosnevad kahest osast – teooria ja praktiline töö. Koolituse osaks on ka kohustuslikud kodutööd.

Adobe Photoshop

Põhitõed – graafika tüübid, suurused, eraldusvõime, värvid, värvimudelid, profiilid. Failide loomine. failivormingud, printimise sätted, veeb ja video.

Photoshopi tutvustus. Tööruumi (workspace) tutvustus. Tööruumide loomine, muutmine. Paneelide ümberpaigutamine. Lisaakende kasutamine tööruumides nii sama, kui mitme erineva dokumendi samaaegseks nägemiseks töötlemiseks.

Tööriistad. Tööriistade valiku muutmine, ümberpaigutamine. Tööriistade lühikäskluste muutmine.

Kihtide ja artboardide kasutamine. Erinevat tüüpi kihid, gruppide moodustamine kihtidest ja gruppidest. Destruktiivsed ja mittedestruktiivsed töömeetodid. Nende erinevused.

Adjustment layerid, maskid, nende seaded.

Selectimine (alade piiramine/valimine). Piiramiste/valimiste/selectimiste erinevad viisid. Selektimiste salvestamine ja taaskasutamine erineval moel. Quickmask vs selection. Pixelmask (mask) vs Vectormask. Select and mask taskspace. Keeruliste alade, nagu juuksed selektimine.

Pen tool. Paths. Vektorelementide loomine, muutmine ja kombineerimine. Vektorjoonest (kujundist) selectioni tegemine. Vektorjoone kasutamine graafiliste jooniste tegemisel. Clipping path.

Värvide, kontrastide, hele-tumeduse ja tekstuuride muutmine, lisamine, asendamine valitud piirkondades fotol. Erinevad meetodid. Blending modes.

Pintslid. Nende loomine. Seaded. Salvestamine ja grupeerimine. Tekstuuride ja mustrite kasutamine pintslitena.

Kloonimine. Pildilt objektide eemaldamine ja nende lisamine või liigutamine. Puuduliku kompositsiooniga pildi laiendamine.

Komposiitpildi loomine, lisades pildile uusi elemente. Lisatud objektide perspektiiviparandused, värvikorrektsioon erinevate töövahenditega. Perspektiiv üldiselt. Vanishing point meetod. (Free) transform meetod. Warp meetod.

Smart object. Mis see on, kuidas see võib muuta väga oluliselt pilditöötlemise võimalusi.

Toote mockupi tegemine.  Mockuppide leidmine netist ja nende allalaadimine. Layer styles (blending options).

Liquify. (vaatame ka Puppet warpi) Kuidas deformeerida erinevaid pildi piirkondi, muutes esemete, rõivaste,  keha- või näo proportsioone. Kuidas teha seda ilma tausta kahjustamata.

Automatiseerimine. Actionid, Dropletid. Scriptid. Kuidas teha oma töö kordades kiiremaks ja effektiivsemaks. Kuidas töödelda näiteks sadu fotosid ülikiiresti, säästes end nüristavast ja rutiinsest tööst. Kuidas saavutada üsna väikese ajakuluga väga keerukaid ja efektseid kunstilisi tulemusi oskamata isegi joonistada. Actionite, tegemine, otsimine netist ja ka alla laadimine. Droplettide tegemine ja kasutamine.

Animeerimine ja video. Frame by frame animation. Tween animation. cinemagraph. Video+liquify. Veebbanneri animeerimine. Lisaks õpime pisut tundma Google Web Designerit mis viib veebbannerite tegemise ja muutmise uuele tasemele.

Adobe Illustrator

Illustratori tööruumid. vajalikud tööriistad. Paneelid. Suures osas sarnane Photoshopile, siiski on mõned erinevused.

Põhikujundid – ristkülik, ovaal, polügon, täht. Nendest uute kujundite saamine. Paralleelselt võib uusi kujundeid luua ka teiste vahenditega. Võrdleme neid. Nurgad, nurgaraadiuse muutmine.

Pathfinder vs Shapebuilder. Graafiliste elementide (ikoonid, logod) ja/või illustratsioonide loomine nende vahenditega.

Mustrielemendid, tekstuurid, pintslid. Nende loomine ja kasutamine.

Värvipaletid (CMYK, RGB, Spot), tekstuuripaletid, mustripaletid, gradiendipaletid.

Gradientide loomine, kasutamine. Eri tüüpi gradiendid.

Erinevad objektide ja tekstide deformeerimise viisid. 3D – objektide loomine. Tekstuuri ja graafiliste sümbolite kasutamine 3D objekti pinnal.

Kirjatüübid. Tüpograafia. Eri viisid teksti tekitamiseks ja nende erinevused.

Kust leida kirjatüüpe, kuidas neid alla laadida ja installida. Omandiõigus fontidele.

Truetype vs Opentype. Variable font. Kuidas valida fonte ja kuidas kombineerida. Mis on trendikas? Mis kellele sobib (sihtgrupp).

Erinevate layoutide loomine. Nimekaart, flyer, voldik, Instagrammi postitus, Facebooki postitus jms

Adobe InDesign tarkvara

Adobe InDesigni tööruum. Paneelid. Page, Spread. Guides.

Indesigni vs Illustraator. Parent(Master) pages vs Artboards.

Base grid kasutamine. Lehekülgede seaded. Lehekülgede numereerimine.

Primary text frame vs text frame.

Teksti loomine ja kasutamine Indesignis.

Piltide ja teksti paigutamine lehekülgedele. Piltide seaded. Fitting. Text Wrap.

Styles. Character style vs Paragraph style. Object style. Stiilide loomine ja nende seaded.

Lihtsamate trükiste loomine. Raamatu loomise põhitõed. e-raamatu loomise põhitõed.

Sotsiaalmeedia materjali loomine.

Materjali salvestamine. Eksportimine. Trükifaili loomine.

Portfoolio koostamine.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitööks võib olla koolituse käigus valminud töö.

Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus. Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kogu vajalik tehniline varustus, internet, WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng. Koolituse jooksul. kasutame Windows 10 või Windows11 operatsioonisüsteemi. Kasutav MS Office on Office 365. Adobe Creative Cloud täispakett, on kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil ka õpilase enda arvutis.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks jagab õpetaja õpilastele lingid internetist, viited õppevideotele. Koolitusel tehtud tööde salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale mälupulk 32GB. Informatsiooni saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud lehtedelt.

Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist tasuta.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, õppematerjalid, õppevideod.

Tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.

Õppemaksu tagastamise alused ja kord:

Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.

Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Toimumise aeg:

26.08
11.10.2024

registreeru:


  Makseviis:  NB! Saates seda vormi me töötleme sinu andmeid vastavalt meie privaatsuspoliitikale Seda saiti kaitseb Google reCAPTCHA ja rakenduvad selle teenuse privaatsuspoliitika ja
  teenusetingimused

  Lektor:

  Ants Tantaal

  Kunstialase kõrghariduse ning pikaajaliste kogemustega reklaami ja disaini alal.