Adobe arvutigraafika koolitus. Photoshop. Illustrator. InDesign

Enne koolituse algust on võimalik ajakava kooskõlastada

Koolitus toimub minigruppides (2-3 inimest), 2-3 korda nädalas, 4 ak.t. päevas.

Koolitusel on võimalik osaleda ka distantsõppe vormis.

Adobe Photoshop. Adobe Illustrator. Adobe InDesign.

Koolituse alguses lepitakse kokku õppemahu jaotus erinevate graafikaprogrammide vahel.
Soovituslik:

 • Sissejuhatus arvutigraafikasse (4 ak.t)
 • Photoshop (20 ak. t)
 • Illustrator (16 ak.t)
 • Indesign (4 ak.t)

Sihtgrupp:
– algajad asjahuvilised,
– ettevõtte töötajad, kelle töö hulka kuulub reklaammaterjalide vm infokandjate kujundamine
– ümberõppijad, sooviga alustada tööd kujundajana,
– kunstnikud, kes soovivad oma töid luua või töödelda ja esitleda digitaalses vormis.

Koolituse eesmärk: Koolitus on sobilik neile kes soovivad omandada teoreetilisi ja praktilisi teadmisi arvutigraafikast kasutamiseks nii huvitegevuses kui tööalaselt.
Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamise oskus. Varasem kujundusprogrammide kasutamise kogemus ei ole nõutav.

Õppe alustamise tingimused: Kursuse alustamiseks on vajalik esmane arvutikasutamisoskus

Kursus kestab: 64 akadeemilist tundi: millest 44 on auditoorse ja praktilise töö tunnid. Lisaks on vaja vähemalt 20 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Õppekeel: eesti

Õppegrupi suurus: koolitus toimub minigruppides (2-3 inimest)
Õpiväljundid: Koolituse läbinu tunneb õpitavate programmide töökeskkonda ja peamisi töövõtteid. Oskab iseseisvalt luua raster- ja vektorgraafilisi töid sh erinevaid graafilisi objekte, illustratsioone ja kujundusmaterjale, teha pilditöötlust ja fotomontaaži, küljendada mitmeleheküljelist dokumenti ning ette valmistada graafikat kasutamiseks erinevates meediumites (veeb, trükk, video).

Õpilasel on võimalik kasutada ka oma sisulist materjali (fotod, tekstid, logod jms).

Omis annab õpilasele vajadusel õppeperioodiks juurdepääsu Adobe Creative Cloud kontole.

Omis võimaldab kasutada klassitundides kõiki vajalikke tehnilisi töövahendeid. Oma arvutit ei pea olema. Kes soovib võib kasutada soovi korral ka oma arvutit (operatsioonisüsteem pole oluline).

Õppekava:

Sissejuhatus arvutigraafikasse (4 ak.t):

 • vektor- ja rastergraafika tutvustus, mõõdud ja resolutsioon
 • Värviruum, värvimudelid, värviprofiilid
 • Erinevad failiformaadid

Photoshop (20 ak. t):

 • Tööakende ja tööriistade tutvustus;
 • dokumendi loomine ja seadistamine ning salvestamine;
 • mõõtude ja resolutsiooni määramine;
 • fotode ja pildifailide kadreerimine ja kärpimine;
 • pildiparandused, retušeerimine;
 • selekteerimine ja maskidega töötamine;
 • kihid ja kihtidega töötamine;
 • töö kujunditega
 • kihtide efektide kasutamine
 • teksti loomine kujundamine
 • kihtide korrigeerimine parenduskihtidega;
 • kihtide segustamisviisid;
 • fotomontaaž
 • töö salvestamine ja eksportimine.

Illustrator (16 ak.t):

 • Tööakende ja tööriistade tutvustus;
 • dokumendi loomine ja seadistamine ning salvestamine;
 • kujundite loomine, liigutamine ja transformeerimine;
 • sirgete ja kurvide kasutamine;
 • lahtised ja kinnised objektid;
 • töö värvidega, äärejoon ja pintslite kasutamine
 • töötamine kihtidega;
 • teksti loomine ja transformeerimine;
 • töö rastergraafikaga;
 • töö maskidega;
 • efektide kasutamine;
 • 3D graafika;
 • töö salvestamine ja eksportimine.

Indesign (4 ak.t):

 • Tööakende ja tööriistade tutvustus;
 • dokumendi loomine ja seadistamine ning salvestamine ja eksportimine;
 • töö raamide ja objektidega;
 • töö tekstiga;
 • teksti ja graafika kombineerimine;
 • “masterpage” kasutamine;
 • töö salvestamine ja eksportimine.

Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid:

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitööks võib olla koolituse käigus valminud töö.

Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus. Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Õppekeskkonna kirjeldus:

Arvutiklassides on olemas kogu vajalik tehniline varustus, internet, WiFi.

Õppekeskus tagab igale koolitusel osalejale kohvipausi, kui kursus on pikem kui 2 tundi.

Koolitusgruppide suurused on erinevad ja sõltuvad koolituse raskusastmest, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng. Koolituse jooksul. kasutame Windows 10 või Windows11 operatsioonisüsteemi. Kasutav MS Office on Office 365. Adobe Creative Cloud täispakett, on kasutamiseks õppeklassis koolituse ajal ning koolituse perioodil ka õpilase enda arvutis.

Koolitus toimub loengute, praktilise ja iseseisva töö vormis.

Koolituse õppematerjalideks jagab õpetaja õpilastele lingid internetist, viited õppevideotele. Koolitusel tehtud tööde salvestamiseks ja kodutööks antakse igale osalejale mälupulk 32GB. Informatsiooni saab ka internetist meie koolitajate poolt õppetöö ajal soovitatud lehtedelt.

Õpilastele on konsultatsioonid ning koolitajate poolne abi 2 kuud peale koolituse läbimist tasuta.

Kasutatavad meetodid:

interaktiivsed loengud, rühmatööd, õppematerjalid, õppevideod.

Tasumise kord ja tähtaeg:

Õppemaks tuleb tasuda enne kursuse algust esitatud arve või maksegraafiku alusel. Erandjuhtudel mõlema poole poolt digitaalselt allkirjastatud maksegraafik.

Õppemaksu tagastamise alused ja kord:

Koolitusest loobumise korral palume sellest teada telefonil 56911250 või e-postile omis@omis.ee .

Kui koolituse lõppkuupäevaks ei ole kogu summa tasutud, siis on koolitajal õigus osalejale tunnistust mitte väljastada. Koolitusest loobumisel vähem kui 2 tööpäeva enne koolituse algust õppetasu ei tagastata.

Õppekeskus jätab endale õiguse teha õppeplaanis muudatusi. Koolitusgrupi mitte täitumise korral on koolitajal õigus koolitus ära jätta. Koolitusele registreerunuid teavitatakse kursuse ära jäämisest vähemalt kolm päeva ette. Ära jäänud koolituse eest tasutud summa makstakse tagasi või kantakse soovi korral üle mõne teise koolituse osavõtutasuks. Vaidlused lahendatakse kokkuleppe teel.

Toimumise aeg:

05.08
12.09.2024

registreeru:


  Makseviis:  NB! Saates seda vormi me töötleme sinu andmeid vastavalt meie privaatsuspoliitikale Seda saiti kaitseb Google reCAPTCHA ja rakenduvad selle teenuse privaatsuspoliitika ja
  teenusetingimused

  Lektor:

  Ants Tantaal

  Kunstialase kõrghariduse ning pikaajaliste kogemustega reklaami ja disaini alal.